ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Έχουμε παρουσία σε περισσότερες από 15 χώρες και διαθέτουμε εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σε 10 χώρες.